Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Türleri

Kısa Sınavlar (Quiz)

Kısa sınavlar, İngilizce Hazırlık Sınıfında her modülde en az 4 (dört) kere olmak üzere Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır. Rusça Hazırlık Sınıfında ise her bir dönemde en az 4 (dört) kere olmak üzere Rusça Hazırlık Program Başkanlığınca tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır. Kısa sınavlar, kâğıt üzerinde, internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak veya sınıf içi okuma konuları üzerine yazma (writing quiz), vb. şekilde de yapılabilir.

Ara Sınav

Ara Sınav, sadece Rusça Hazırlık Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında yarıyılda bir kere olmak üzere uygulanır.

Modül/Dönem Sonu Sınavı

Modül Sonu Sınavı, İngilizce Hazırlık Sınıfında modül dersleri tamamlandıktan sonra ve her modül için bir kere olmak üzere, Dönem Sonu Sınavı ise Rusça Hazırlık Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında yarıyıl içerisindeki dersler tamamlandıktan sonra her yarıyıl için bir kere akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde yapılır. Modül/Dönem Sonu Sınavları, dilbilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, ilgili Modül/Dönem Sonu Sınavına giremez. 

Başarı ve Değerlendirme

Rusça Hazırlık Sınıfında ise dönem esasına göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

 

Kısa Sınav (Quiz) /

Sınav No

Yüzdelik Değeri
Kısa Sınav 1%10
Kısa Sınav 2%10
Ara Sınav%20
Kısa Sınav 3%10
Kısa Sınav 4%10
Dönem Sonu Sınavı%40

 

Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).