Ölçme ve Değerlendirme | İngilizce Hazırlık Programı
Yabancı Diller Yüksekokulu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin hedef yabancı dili düzeylerine uygun gruplarda, düzeylerine uygun eğitim kaynaklarıyla öğrenmeleri başarılarını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda, akademik yılın başında uygulanan Düzey Belirleme Sınavı sonrasında dil düzeylerine göre oluşturulan gruplar ile başlayan öğretim süreci, 5 Modül/1 Akademik Yıl süresince dil becerilerinin tümü ölçülerek sürdürülmektedir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ölçme-değerlendirme araçları çeşitlilik göstermektedir. Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan ve/veya uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilen sınavlar, kâğıt üzerinde (paper based), bilgisayar ortamında (computer based) ve/veya internet ortamında (internet based), yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olarak uygulanabilmektedir. Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar (quiz) yapılır. Öğrencinin akademik yıl içinde devam ettiği her modül/dönem sonunda, bir üst düzeye geçme şartlarını ve Modül yeterliliğini sağlayıp sağlayamadığını ölçmek için Modül/Dönem Sonu Sınavı yapılır.  Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına (BULET) girmeye hak kazanırlar. BULET’ten 60 ve üzeri puan alan öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırken, 60’ın altında alan öğrenciler ise bir sonraki BULET’e hazırlanmak üzere “Proficiency” sınıflarına yerleştirilirler.