Program Yapısı | Rusça Hazırlık Programı
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

YARIYIL (DÖNEM) SİSTEMİ

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Rusça Hazırlık Programı ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Programında temel düzeyden üst düzeye kadar sağlanan içerik Yarıyıl Sistemi dâhilinde sunulmaktadır. İki modülün birleşik içerikte sunulduğu yarıyıl sisteminde, öğrenciler her yarıyılda toplam 15 haftalık bir öğrenme ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. 15 haftalık süreyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda öğrenimlerine bir üst düzeyden devam ederler. Yaz döneminde asgari 4 haftalık yoğun bir program uygulanmaktadır ve öğrencilere akademik yıl zarfında başarısız olduğu bir döneme karşılık ders alabilme imkânı tanınmaktadır. Yarıyıl sisteminde dersler yüz yüze ve/veya çevrim içi (senkron) ve dijital platformlarla (asenkron) desteklenmek suretiyle harmanlanmış öğrenme metoduyla (blended learning) da yapılabilir.

Rusça Hazırlık ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Programlarında da başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. Programda derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir yarıyıl için 60 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı yarıyılı tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir yarıyılı başarıyla tamamlayabilmek için öğrencilerin devam ettikleri yarıyıl boyunca alacakları kısa sınavlar, ara sınav ve dönem sonu sınavından elde ettikleri notların ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üzeri olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız oldukları yarıyıl içeriğini bir sonraki yarıyılda veya yaz döneminde tekrar ederler.