Yabancı Diller Yüksekokulu

Yarıyıl (Dönem) Sistemi

Beykent Üniversitesi Rusça Hazırlık Programı ve İngilizce Hazırlık Programı İkinci Öğretiminde temel düzeyden üst düzeye kadar sağlanan içerik Yarıyıl Sistemi dâhilinde sunulmaktadır. İki modülün birleşik içerikte sunulduğu yarıyıl sisteminde, öğrenciler her yarıyılda toplam 16 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. 16 haftalık iki yarıyıl boyunca sunulan derste başarılı olan öğrenciler lisans/ön lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Yaz döneminde 5 haftalık yoğun bir program uygulanmaktadır ve öğrencilere akademik yıl zarfında başarısız olduğu bir döneme karşılık ders alabilme imkânı tanınmaktadır.

Rusça Hazırlık Programında da başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. Programda derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir yarıyıl için 60 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı yarıyılı tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir yarıyılı başarıyla tamamlayabilmek için öğrencilerin devam ettikleri yarıyıl boyunca alacakları kısa sınavlar, ara sınav ve dönem sonu sınavından elde ettikleri notların ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler yaz döneminde başarısız oldukları yarıyıl içeriğini tekrar ederler.