İngilizce Dil Destek Programı | Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Dil Destek Programı

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki İngilizce Dil Destek Programı tüm fakültelerdeki lisans öğrencilerine akademik seviyede İngilizce eğitimi vermek maksadıyla kurulmuştur. 2011- 2012 akademik yılı itibariyle, İngilizce Dil Destek Programı 6 ayrı fakültede 39 lisans bölümü ve 3 uzaktan eğitim programı için eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İngilizce Dil Destek Programının Hedefi:

Yaşadığımız çağın gerekleri düşünüldüğünde, akademik çalışma ve sonrasındaki kariyer çalışmaları için kapsamlı bir çalışma ve/veya araştırma gerekmektedir. Bu nedenle ana dilin yanı sıra bir yabancı dil bilmenin gerekliliği büyük önem arz etmektedir. İngilizce Dil Destek Programı, okulumuz bünyesindeki öğrencilerin akademik başarıya ulaşmaları için gerekli olan dil becerilerinin kazandırılması için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, programın hedefi, lisans seviyesinde eğitim gören öğrencilere çeşitli düzeylerde İngilizce eğitimi vererek öğrencilerin akademik çalışmaları ve meslek yaşamlarına ilişkin ihtiyaç duyacakları dili geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Ders İşlenişi

İngilizce Dil Destek Programı, okuma-yazma ve dinleme-konuşma becerilerine yönelik hazırlanan bir program dâhilinde ders sunmaktadır. Program hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ders videoları ve ders içeriğine paralel olarak hazırlanan materyaller dönem boyunca LMS (pusula.beykent.edu.tr) sistemi üzerinden paylaşılmaktadır.

Öğr. Gör. Türkan ERGİN

İngilizce Dil Destek Program Başkanı