Program Yapısı | İngilizce Hazırlık Programı
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

MODÜLER SİSTEM

 

İstanbul Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, temelden üst düzeye kadar altı farklı içerikten oluşmaktadır. Bu ders içerikleri 7 ya da 8 haftalık bir öğrenme ve değerlendirme sürecinden oluşan ve modül olarak adlandırılan programlar çerçevesinde verilmektedir. Yedi veya sekiz haftalık süre zarfında başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine bir üst düzeyden devam edebilirler. Asgari 4 hafta olarak planlanan Yaz Modülünde ise öğrenciye istenilen düzeyi tamamlayabilme/telafi edebilme imkânı sunulmaktadır. Modüler eğitimde dersler yüz yüze ve/veya çevrim içi (senkron) ve dijital platformlarla (asenkron) desteklenmek suretiyle harmanlanmış öğrenme metoduyla (blended learning) da yapılabilir.

Program, başlangıç düzeyinden başlayan öğrenciler de dâhil tüm öğrencilerin, modüler eğitimlerini başarı ile bitirmeleri halinde, bir akademik yılda tamamlayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bu başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. İngilizce Hazırlık Programında derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir modül için 30 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı düzeyi tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir üst düzeye geçebilmek için, öğrencilerin devam ettikleri modül boyunca alacakları kısa sınavlar ve modül sonu sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler bir sonraki modülde de aynı düzeyi tekrar ederler.