Yabancı Diller Yüksekokulu

Modüler Sistem

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, temelden üst düzeye kadar dört farklı içerikten oluşmaktadır. Bu ders içeriklerinin her biri toplamda 8 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecinden oluşan ve modül olarak adlandırılan programlar çerçevesinde verilmektedir. Sekiz haftalık süre zarfında başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine bir üst düzeyden devam edebilirler. 5 hafta olarak planlanan Yaz Modülünde ise öğrenciye istenilen düzeyi tamamlayabilme/telafi edebilme imkanı sunulmaktadır.

Program, modüler eğitimlerini başarı ile bitirmeleri halinde her düzeye yerleşmiş olan öğrencilerin bir akademik yılda programı tamamlayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bu başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. İngilizce Hazırlık Programında derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir modül için 30 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı düzeyi tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir üst düzeye geçebilmek için, öğrencilerin devam ettikleri modül boyunca alacakları kısa sınavlar ve modül sonu sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler bir sonraki modülde de aynı düzeyi tekrar ederler.