İngilizce Hazırlık Programı | Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Akademik Kadro

Abdullah KARAAKIN
Öğr. Gör. Abdullah KARAAKIN
abdullahkaraakin@beykent.edu.tr
Asil VATANSEVER
Öğr. Gör. Asil VATANSEVER
asilvatansever@beykent.edu.tr
Aslı HASANOĞLU
Öğr. Gör. Aslı HASANOĞLU
aslihasanoglu@beykent.edu.tr
Ayşe Umut ARIBAŞ
Öğr. Gör. Ayşe Umut ARIBAŞ
ayse.aribas@beykent.edu.tr
Berfu DUYGUN
Öğr. Gör. Berfu DUYGUN
berfuduygun@beykent.edu.tr
Buse MALKOÇ
Öğr. Gör. Buse MALKOÇ
busemalkoc@beykent.edu.tr
Buse ÖZER
Öğr. Gör. Buse ÖZER
buseozer@beykent.edu.tr
Çılga ATALAY
Öğr. Gör. Çılga ATALAY
cilgaatalay@beykent.edu.tr
Doğan ERGÜN
Öğr. Gör. Doğan ERGÜN
dogane@beykent.edu.tr
Ebru AÇAK
Öğr. Gör. Ebru AÇAK
ebruacak@beykent.edu.tr
Elif BIÇAKLAR DİNDAR
Öğr. Gör. Elif BIÇAKLAR DİNDAR
elifbicaklar@beykent.edu.tr
Fatma SANNAV
Öğr. Gör. Fatma SANNAV
fatmasannav@beykent.edu.tr
Mehmet Umut CEYLAN
Öğr. Gör. Mehmet Umut CEYLAN
mehmetceylan@beykent.edu.tr
Melek ATAK
Öğr. Gör. Melek ATAK
melekatak@beykent.edu.tr
Mustafa Burak KARAFAKIOĞLU
Öğr. Gör. Mustafa Burak KARAFAKIOĞLU
burakkarafakioglu@beykent.edu.tr
Niloufer S. IMPRAMOGLOU
Öğr. Gör. Niloufer S. IMPRAMOGLOU
niluferibrahimoglu@beykent.edu.tr
Selçuk ALPASLAN
Öğr. Gör. Selçuk ALPASLAN
selcukalpaslan@beykent.edu.tr
Serdar ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Serdar ÖZTÜRK
serdarozturk@beykent.edu.tr
Sevcan DOĞAN ÜNLÜ
Öğr. Gör. Sevcan DOĞAN ÜNLÜ
sevcandogan@beykent.edu.tr
Suavi Bülent BİLGİNER
Öğr. Gör. Suavi Bülent BİLGİNER
bulentbilginer@beykent.edu.tr
Sultan Nur KARABAĞ
Öğr. Gör. Sultan Nur KARABAĞ
nurkarabag@beykent.edu.tr
Türkan ERGİN
Öğr. Gör. Türkan ERGİN
turkane@beykent.edu.tr