Rusça Hazırlık Programı | Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Rusça Hazırlık Programı

İstanbul Beykent Üniversitesi’nin, eğitim-öğretimi tamamen Rusça yapılan Mütercim-Tercümanlık (Rusça) programına ilk defa kayıt olan öğrenciler, lisans eğitimlerine başlamadan önce Rusça Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan, B2 seviyesinde başarılı olan öğrenciler, Mütercim-Tercümanlık (Rusça) programına doğrudan geçiş yapmaya hak kazanırlar. Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavında, B2 seviyesinin altında başarı gösteren öğrenciler, Rusça Hazırlık Sınıfında bir akademik yıl öğrenim görmek suretiyle dil yeterliliğine hazırlanırlar. Rusça Hazırlık Sınıfında, güz ve bahar dönemi olmak üzere, her bir dönem için dört kısa sınav, bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır.

İstanbul Beykent Üniversitesi Hazırlık programında Rusya Federasyonu üniversitelerinde yabancı öğrenciler için hazırlanan ve okutulan öğretim müfredatı uygulanmaktadır. Rusçayı başlangıç düzeyinde öğrenmeye başlayan öğrencilere, genel olarak, ana dili Rusça olan ve Rusçayı yabancı dil olarak öğretme konusunda uzman olan öğretim elemanları tarafından öğrenim verilmektedir.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rusça Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrencilere, bu dilde, yazma, okuma, dinleme, anlama ve konuşma becerilerinin yanı sıra dilbilgisi yetisi kazandırılarak Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına - Common European Framework (CEFR) uyumlu B2 düzeyine ulaşmaları sağlanır.

Öğr. Gör. Ozan Can ÖZKÖSELİ
Rusça Hazırlık Program Başkanı