Müdür Mesajı | Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdür Mesajı 

Sevgili Öğrenciler,fatih-yucel

Akademik ve sosyal hayatınızın en kıymetli zamanını geçireceğinize inandığımız Üniversitemize hoş geldiniz. Sizlerin bu yıl aramıza katılmış olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz.

İçinde bulunduğumuz çağın insanının en önemli gereksinimi, sınırlara bağlı kalmaksızın bilgiye erişebilmektir. Bunun yolunun, kaliteli ve uluslararası minvalde kabul gören eğitimden geçtiği artık yadsınamaz bir gerçektir. Uluslararası sahnede bireysel olarak var olabilmenin anahtarı ise, kuşkusuz, bilgiye erişim engelini ortadan kaldıracak yabancı dil eğitimidir.

Yabancı dil eğitiminde başarı ve istikrarı yakalamanın, kendini sürekli güncelleyen bir müfredattan ve uluslararası alanda kabul gören niteliklere sahip, çeşitli çağdaş yaklaşımları benimsemiş, deneyimli öğretim kadrosundan geçtiğinin farkında olan Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin kültürlerarası iletişim konusunda yetkin, kendine güvenen ve yenilikçi bireyler olarak burada öğrendiklerinden bütün yaşamları boyunca faydalanmalarını arzu etmekte olup misyonunu bu doğrultuda şekillendirmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, kendimize misyon edindiğimiz üzere asli hedefimiz, siz değerli öğrencilerimize, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesini (CEFR) rehber edinmiş, nitelikli bir dil eğitimi sunmaktır. Yüksekokulumuzun bir diğer amacı ise sizlere gerekli dil öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünce becerilerini kazandırarak akademik ve mesleki yaşamlarınızı zenginleştirmektir.

Yükseköğrenim ve profesyonel hayatınızda sonsuz başarılar dilerim.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü adına,

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yücel
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü