Yabancı Diller Yüksekokulu

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun (BÜYDYO) misyonu, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) ve Küresel İngilizce Dil Ölçeği (GSE) ışığında farklı dil düzeylerindeki öğrencilerinin tümüne kaliteli dil eğitimi sunmaktır. BÜYDYO, öğrencilerine hem bölümdeki akademik çalışmalarını yürütebilecek hem de sosyal ve profesyonel hayatlarında etkili iletişim kurabilecek düzeyde dil becerileri ve stratejileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun vizyonu, dil öğretiminde yetkin öğretim elemanlarının da yardımıyla alandaki güncel yaklaşımları, yöntemleri, teknikleri ve gerekli dijital araç gereçleri dil öğrenim sürecine entegre etmek ve çağın getirdiği durumlara adapte etmek suretiyle öğrencilerine akademik, profesyonel ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları dil yetenek ve becerilerini kazandırmaktır.