Yabancı Diller Yüksekokulu
Tarih: 19 Şubat 2021

Yüz Yüze / Online Eğitim Hakkında Senato Kararı

Değerli Öğrencilerimiz;

Üniversitemiz Senatosunda yapılan görüşmeler sonucu; pandemi sürecinin ilimizdeki seyrine ve mutasyonlu virüsün bulaşma ve yayılma riskine bağlı olarak, ileriki tarihlerde güncellemelerin yapılabileceği de göz önüne alınarak, aşağıdaki uygulamalı derslerin yüz yüze, diğer ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının ise uzaktan öğretimle devam etmesine karar verilmiştir.

  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun Hemşirelik programının 8. yarıyıl ders planında bulunan “721072307251402 kodlu Klinik Eğitim II” dersinin uygulamalarının yüz yüze yapılması,
  • Diş Hekimliği Fakültesinin Dönem III "Klinik Uygulama" ve Dönem IV "Klinik Uygulama II" derslerinin yüz yüze, "Preklinik" derslerinin ise yüz yüze ve online uygulama ile gerçekleştirilmesi,
  • Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencileri için teorik kısımlarının online, uygulama eğitimlerinin (klinik stajlar) ise yüz yüze yapılması karara bağlanmıştır.